Το μάθημα είναι το μαθητή B

Το μάθημα είναι το μαθητή Α